Missie

Prostaatkanker is in de industriële landen de meest frequente kanker bij mannen.

In België is 1 op 4 van alle vastgestelde tumoren een prostaattumor.

Het aantal gevallen van prostaatkanker stijgt bovendien. Waar vroegere voorspellingen gewag maakten van 75,26 gevallen van prostaatkanker per 100.000 voor het jaar 2005, blijkt dat prostaatkanker nu al 88,6 keer per 100.000 voorkomt. De stijging verloopt dus sneller dan verwacht. De oorzaak is niet eenvoudig te bepalen, maar enkele feiten dragen zeker bij tot een stijging van het aantal geregistreerde gevallen van prostaatkanker.

Enerzijds is er de registratie op zich, die steeds beter verloopt en beter gestructureerd wordt. Anderzijds wordt de bevolking steeds ouder, en neemt de kans op een prostaatkanker toe met de leeftijdstoename. Anders gesteld, worden in een oudere bevolking ook meer prostaatkankers ontdekt. Een derde factor vormen de leefgewoonten, meer bepaald de voeding. Te veel dierlijke vetten, melkproducten en alcohol verhogen het risico op prostaatkanker. Hetzelfde geldt voor een tekort aan selenium, vitamine E, fyto-oestrogenen, groene thee en zelfs zonlicht.

Prostaatkanker moet beschouwd worden als een belangrijk maatschappelijk probleem, temeer omdat een belangrijk aantal tumoren wordt aangetroffen bij mannen jonger dan 60 jaar.

Alleen een gericht preventief onderzoek bij een geïnformeerde patiënt en een vroege diagnose van de prostaatkanker bij deze patiënt kunnen de kans op genezing verhogen. Een jaarlijkse controle vanaf de leeftijd van 50 jaar is daarom zeer zinvol. Preventief onderzoek naar prostaatkanker is aanbevolen vanaf de leeftijd van 40 jaar bij mannen van wie de vader op jonge leeftijd of een broer prostaatkanker heeft gehad.

Binnen de vzw Prostaat Service Alliantie Vlaanderen willen wij de nodige tijd investeren in het bespreekbaar maken van prostaatlijden en dat via infocampagnes voor het brede publiek en via het geven van bijscholing aan mensen uit de gezondheidszorg. 

Erectiele disfunctie betekent: niet lang genoeg een erectie kunnen houden om op een bevredigende manier seksuele omgang te hebben. Het komt voor bij zowat 30 procent van de mannen tussen 40 en 70 jaar. 

Slechts 10% zoekt medische hulp voor zijn erectiestoornis. Ongeveer 12 procent van de Belgische mannen met erectie-stoornissen, is jonger dan 45 jaar. Dat blijkt uit een recente rondvraag van studiebureau Medistat bij meer dan 1.000 Belgische patiënten.

De gemiddelde leeftijd van de man met erectiestoornissen is 57 jaar. Bijna een kwart van de mannen met het probleem is ouder dan 65. Ondanks het feit dat erectiestoornissen dus meer voorkomen naarmate de leeftijd vordert, en ook de ernst van de stoornis toeneemt, is toch 12 procent van de patiënten jonger dan 45.

Voor de overgrote meerderheid van de mannen met erectiestoornissen blijft seksualiteit een belangrijk aspect in hun relatie. Zo vindt driekwart van de mannen seks nog belangrijk op de leeftijd van 70 jaar en ouder. Seks maakt dus een belangrijk deel uit van de levenskwaliteit.

Mannen praten er moeilijk over!

Zowat de helft van de jongere mannen met erectiestoornissen denkt dat het probleem psychologisch is. Oudere patiënten (58 procent) daarentegen geloven dat het te wijten is aan hartlijden, diabetes of te hoge cholesterol. Mannen blijken niet makkelijk over het probleem te praten. Bijna de helft van de huisartsen en drie vierde van de urologen moeten zelf het initiatief nemen om te praten over het seksueel functioneren. Jongere patiënten beginnen er vaker zelf over dan ouderen. Maar algemeen genomen voelt meer dan een derde zichzelf ongemakkelijk om er met een dokter over te praten. Bijna de helft wil liever onmiddellijk een geneesmiddel dan over het probleem te beginnen.

Veel prostaataandoeningen en hun behandeling geven aanleiding tot erectiestoornissen.

Binnen de vzw Prostaat Service Alliantie Vlaanderen willen wij de nodige tijd investeren in het bespreekbaar maken van en het informeren over dit probleem en willen we op deze manier bijdragen tot het verhogen van de levenskwaliteit van de man en zijn partner. 

Vooral bij mannen na het vijftigste levensjaar kunnen plasproblemen voorkomen. Vaak worden deze problemen veroorzaakt doordat de prostaat gegroeid is en het volume toeneemt (benigne prostaathyperplasie) en daardoor de urinebuis, die doorheen de prostaat loopt, dicht duwt. De afvoer van urine vanuit de blaas door de plasbuis wordt dan moeilijker.

In vergelijking met de "goede jaren" wordt de urinestraal minder krachtig en het duurt soms even voordat het urineren op gang komt. En als het dan uiteindelijk komt, dan duurt het lang voordat men uitgeplast is.

Soms verloopt het plassen druppelsgewijs. En als de man met een vergrote prostaat net geplast heeft, moet hij soms binnen de kortste keer weer. Heel vervelend als men bijvoorbeeld in de auto zit of als men om een andere reden niet meteen een toilet kan vinden.

Daarom komen veel mannen, die zeer vaak een toilet nodig hebben, in een sociaal isolement. Ze verlaten het huis niet meer uit schrik niet tijdig een toilet te vinden.

Als gevolg van de geobstrueerde uitvloei moet de blaasspier harder werken om alle urine eruit te persen. Soms lukt dat niet door de grote weerstand van die vergrote prostaat en dan blijft er urine in de blaas achter (dat noemt men een residu). Zonder behandeling kan hierdoor een recidiverende blaasontsteking ontstaan en kan men op termijn de nierfunctie ondermijnen.

Binnen de vzw Prostaat Service Alliantie Vlaanderen willen wij de nodige tijd investeren in het bespreekbaar maken van en in het informeren over dit probleem en willen we op deze manier bijdragen tot het verhogen van de levenskwaliteit van de man. 


Mannen gaan niet naar de dokter

Althans niet snel. Dat heeft zijn redenen.

Om te beginnen zijn ze evolutionair zo geprogrammeerd dat ze niet graag voor hun fysieke zwaktes uitkomen. Liever dan te erkennen dat er iets mis is met hun lichaam, negeren of verbergen ze hun kwalen tot ze er niet meer omheen kunnen.

​Mannen nemen bovendien meer risico's dan vrouwen, ook als het om hun gezondheid gaat. Ze zullen er dus eerder op gokken dat zij niet ziek worden (bijvoorbeeld van roken of drinken) of dat hun kwaal vanzelf over gaat.

Verder zijn mannen ongeduldig. Ze verafschuwen de traagheid, de wachttijden, de hokjesgeest en ze mijden de gezondheidszorg zo lang mogelijk.

​Dat mannen niet snel naar de dokter gaan, wil niet zeggen dat ze geen klachten hebben. Integendeel, de laatste tien jaar is uit onderzoek gebleken dat mannen, net als vrouwen, vanaf hun 45ste levensjaar kampen met allerlei verouderingsproblemen. Tot halfweg de jaren negentig geloofden zelfs artsen nog dat mannen, in tegenstelling tot vrouwen, tot hun dood potent, vruchtbaar en fysiek sterk blijven. Dat was vroeger misschien zo toen ze gemiddeld maar 45 jaar werden en dan plots stierven aan een infectieziekte, maar nu ze gemiddeld 75 jaar worden, is daar geen sprake meer van.

​De lichamelijke en geestelijke klachten van mannen van 45 jaar en ouder hebben net als die van vrouwen veel te maken met de verandering van hun hormoonhuishouding en hun ongezonde leefstijl.

Als mannen op een fysiek prettige manier oud willen worden, zullen ze net als vrouwen beter voor hun lichaam moeten zorgen. Dat wil zeggen: ze moeten gezonder leven en sneller met beginnende klachten naar de dokter gaan. Preventief onderzoek kan veel onheil voorkomen en draagt bij tot een toename van de levenskwaliteit.

De mannen moeten dus de drempel over. Daarom moet de drempel verlaagd worden.

Het verlagen van de drempel kan via het geven van goede informatie (campagnes en voordrachten) en begeleiding door professionelen, ook buiten de sfeer van een ziekenhuis.


Concrete acties

We gaan blijven grote campagnes organiseren om het brede publiek te informeren over prostaataandoeningen in het algemeen en prostaatkanker in het bijzonder.

We willen via bewustmaking en voordrachten de erectieproblemen meer bespreekbaar maken. Zo willen we de mannen stimuleren om vlugger medische hulp te zoeken. Zo willen we de levenskwaliteit van deze mannen en hun partner helpen verbeteren.

We willen via bewustmaking en voordrachten ongewild urineverlies bij dames en heren meer bespreekbaar maken. Wij willen de dames en heren stimuleren om vlugger medische hulp te zoeken voor hun probleem. Zo willen we de levenskwaliteit van deze dames en heren verbeteren.

Voor de collega hulpverleners worden, in nauwe samenwerking met andere verenigingen, symposia en bijscholingen georganiseerd.

©2020 - 2025 -  PSA Vlaanderen vzw, Damse Vaart Zuid 3, 8310 Brugge
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin