Over ons

Vanuit de werking binnen de gezondheidszorg worden wij als gezondheidswerkers dagelijks geconfronteerd met de grote nood aan informatie en de nood aan begeleiding van patiënten met een prostaataandoening. Ook de partner van de man verdient hierbij de aandacht. 

Onze vzw werd in 2005 opgericht om de dienstverlening, die bestaat binnen de gezondheidszorg, te helpen uitbreiden. 

Samen met verschillende partners werd een alliantie gevormd om onze vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

Patiënten en hulpverleners vinden elkaar tijdens de vele overlegmomenten, voordrachten en activiteiten. Zo leren wij ook de bestaande noden en behoeften kennen en kunnen wij meehelpen om een kwaliteitsvol zorgmodel te helpen realiseren op maat van de patiënten en hun partner. De patiëntenvereniging Think Blue Vlaanderen vzw is voor ons een belangrijke partner.

De nood aan informatie en bewustmaking bij het brede publiek helpen wij invullen via voordrachten, bewustmakingscampagnes en publicaties

Voor de collega gezondheidswerkers worden jaarlijks meerdere  symposia en bijscholingen georganiseerd.


Onze doelstellingen

We willen verder de bewustwording rond prostaatkanker vergroten via campagnes, pers en media. Gericht preventief onderzoek is levensreddend en op termijn kostenbesparend.

Zorgen voor een man die gescreend of behandeld wordt voor een prostaataandoening vereist een multidisciplinaire aanpak, een blijvende monitoring, een begrijpelijk en voortdurend onderricht en de blijvende aandacht voor laattijdige complicaties. De vzw PSA Vlaanderen wil zich inzetten via studies en acties voor een betere zorg voor de patiënt met een prostaataandoening en zijn omgeving.

We willen meewerken aan studies die de levenskwaliteit van de man met prostaatkanker en zijn partner in kaart brengen. We willen ook meewerken aan acties om deze levenskwaliteit te verbeteren en dat in alle stadia van de ziekte.

We zullen meewerken aan onderzoek naar prostaatkanker en advies verlenen op basis van onze eigen kennis en inzichten.

We willen initiatieven nemen waardoor mannen en vrouwen met plasproblemen en urineverlies gemakkelijker toegang hebben tot toiletten en waarbij we zo voorkomen dat deze groep van mensen in een sociaal isolement terechtkomt. Daarnaast willen we via bewustmakingscampagnes de plasproblemen bij de vrouw en de man meer bespreekbaar maken opdat deze vlugger medische hulp zouden zoeken.

We willen via bewustmaking en voordrachten de erectieproblemen meer bespreekbaar maken en we willen de mannen stimuleren om vlugger medische hulp te zoeken. Zo willen we de levenskwaliteit van deze mannen en hun partner verbeteren. 


Bestuursleden

Dr. Christophe Ghysel

Voorzitter

Dr. Christophe Ghysel is diensthoofd-uroloog in het Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen en o.a. gespecialiseerd in de behandeling van prostaatkanker in alle stadia van de ziekte. Hij werkt ook mee aan meerdere studies in het domein van de onco-urologie.

Dhr. Luc De Laere

Secretaris

Luc De Laere is verpleegkundig specialist urologie en gespecialiseerd in de prostaatpathologie, incontinentie en erectiele disfunctie. Hij is een veel gevraagd docent tijdens urologische studiedagen en geeft ook veel voordrachten voor verenigingen. Hij organiseert campagnes voor het brede publiek en schrijft de theatervoorstellingen die tot doel hebben om urologische thema's uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken.

Dr. Bram De Laere

Wetenschappelijk raadgever

Bram De Laere begon zijn bacheloropleiding in de cel- en gentechnologie, waarna hij zijn master behaalde in de biochemische ingenieurswetenschappen in 2012. Enorm geïnteresseerd in het kankeronderzoek werkte hij als onderzoeker in de Danish Cancer Society, het AZ Sint-Jan en GZA Sint-Augustinus. Hij promoveerde in de medische wetenschappen aan het Centrum voor Oncologisch Onderzoek van de Universiteit Antwerpen, waar hij zijn onderzoek uitvoerde in de Translational Cancer Research Unit van het GZA Sint-Augustinus en het departement van Medische Epidemiologie en Biostatistiek aan het Karolinska Instituut. Tijdens zijn doctoraat bestudeerde hij de moleculaire heterogeniteit van de tumor bij patiënten met uitgezaaid borst- of prostaatkanker aan de hand van 'liquid biopsies' zoals circulerende tumorcellen en celvrij DNA in het bloed. Gebruik makend van deze 'liquid biopsies' specialiseerde hij zich in de moleculaire diagnostiek en ontwikkeling van prognostische en predictieve biomerkers bij patiënten met gevorderde prostaatkanker. Hij werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker aan het Karolinska Instituut en de Universiteit Gent, en maakt deel uit van het kernteam achter de ProBio-trial, een klinische studie in verschillende Zweedse en Belgische ziekenhuizen waarbij mannen met uitgezaaide prostaatkanker behandeld worden met een doelgerichte therapie, gekozen op basis van het tumorprofiel in het bloed.

Dhr. Benjamin Deblauwe

Penningmeester


Partners

De firma Coloplast is al jarenlang een trouwe partner in de ondersteuning van al onze projecten. 

Meer info over Coloplast te vinden via deze link.

De vzw Think Blue Vlaanderen is een belangrijke partner voor de vzw PSA Vlaanderen. Het is een grote meerwaarde om de leden van deze dynamische patiëntenvereniging te raadplegen en beroep te doen op hun expertise als wij zorgplannen en campagnes uitwerken over prostaatkanker.

Meer info op www.thinkbluevlaanderen.be en op www.facebook.com/TBVlaanderen


©2020 - 2025 -  PSA Vlaanderen vzw, Damse Vaart Zuid 3, 8310 Brugge
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin